// http://www.rail-touch.co.il/wp-content/themes/rail

מעקות: מה החוק אומר (ת"י 1142)

מעקה עמודוני נירוסטה

מעקות מושלמים, פשוט ככה.
לפרטים נוספים מלאו את הטופס!

שימוש במעקות הוא עניין בטיחותי רב משמעות ולכן גם המחוקק הישראלי נתן את דעתו על עניין זה. תקנות התכנון והבנייה הנוגעות לחוק זה אינן מותירות מקום לפרשנות ומחייבות התקנת מעקה בכל גרם מדרגות, כאשר אי התקנת מעקה יכול להוביל לאישום פלילי ולסנקציות חמורות.

כדי לעשות לכם מעט סדר בדרישות השונות שהחוק מציב בפניכם וליצור הבהרות חשובות לעניין זה חיברנו בעבורכם את מאמר זה.

סעיפים עיקריים בחוק

מעקה למניעת נפילות

סעיף 2.100 בחוק גורס כי בכל מקום שאנשים יכולים ליפול ממנו – יש חובה להציב מעקה כדי למנוע אסון. על מנת למנוע תרחישי קיצון סיפק המחוקק את התקנות הבאות:

"בכל מרפסת בבניין ובכל פתח בקיר בבניין שקיימת סכנת נפילה ממנו, ומכל מקום בבניין שבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים סמוכים הוא 0.60 מטר לפחות, יותקן מעקה שיתקיימו בו דרישות תקן ישראלי, ת"י 1142 מעקים ומסעדים (להלן ? ת"י 1142)"

סייג לחוק זה קיים אך ורק במפעלים ובמקומות המיועדים לפריקה וטעינה של סחורות, וגם זאת רק לאחר התייעצות מקיפה ובדיקה שאכן ניתן לוותר על סעיף זה ובמקומו יתקיים תקנה מיוחד (סעיף 2.101)

חובת התקנת מעקה בכל מתחם של מדרגות

סעיף 3.42 מחייב כל גרם מדרגות בהצבת מעקה בטיחות כדי למנוע נפילות ואסונות אחרים אשר יכולים לקרות. תתי הסעיפים מפרטים באופן שאינו משתמע לשתי פנים את הצורה בה יותקנו המעקות – את גובהם, את מרחקם מהמדרגות ואת הצדדים שבהם יש חובה להציב אותם.

"לא ייבנה מהלך מדרגות, פנים או חוץ, המכיל יותר מ-3 מדרגות אלא אם נתמלאו בו אלה:

(1)       היה צד אחד בלבד של גרם המדרגות ושל משטח הביניים שלו מתוחם על ידי קיר, יותקן בצידו השני מעקה;

(2)       היו שני צדיו מתוחמים על ידי קירות, יותקן לאורך צד אחד מסעד; אולם היה רוחב המדרגות עולה על 2.5 מטרים, יותקנו מסעדים לאורך שני צדיו;

(3)       היה המרחק בין גרם המדרגות או משטח הביניים שלו לבין קירות חדר המדרגות עולה על 15 ס"מ, יותקנו בשני צדיו מעקים."

במילים אחרות: יש לנו חובה לשים תמיכה בצורה של מעקה בכל צד של המדרגות. במקרים מסוימים בלבד שבהם קיים קיר תומך, ניתן להסתפק במעקה בצד אחד בלבד.

התאמת מעקה לרוחב המדרגות

סעיף 3.43 מפרט כי מדרגות רחבות יותר דורשות תמיכה נוספת אשר תבטיח את שלומם של המשתמשים בהם:

3.43    (א)       "עולה רחבן של מדרגות ? למעט מדרגות חוץ מונומנטליות ? על 2.50 מ', יותקן בהן מעקה נוסף עם בית-אחיזה במרחק שלא יעלה על 1.90 מ', ולא יפחת מ-1.10 מ' מהמעקה או מהקיר הקרוב ביותר."

כלומר יש התייחסות מפורטת בחוק להיקף המדרגות ודרישה אופרטיבית להצבת מעקה שיעניק ביטחון נוסף למדרגות מסוגים שונים.

הטיפים שלנו

  • בחרו בחברה עם ניסיון עשיר בהתקנה וייצור של מעקות בהתאם לחוק
  • הקפידו לבחור מעקה עם חומרים איכותיים – כדי לבצע מינימום תחזוקה
  • אל תשכחו את העיצוב – ניתן ליצור מעקות יפיפיים תוך עמידה מלאה בדרישות החוק
  • בדקו שהמעקות שלכם עומדים בסטנדרטיים אשר מוצגים בתקנות התכנון והבנייה
  • בדקו שהנכסים שאתם משכירים עומדים בחוק – כדי למנוע כל מצב של אחריות שילוחית

ניתן לראות כי החוק רואה בקשיחות רבה כל עברה בעניין זה, ולכן הוא מציג פירוט מלא אודות סוג המעקות, המסעדים והתמיכות אשר נדרשים בכל גרם מדרגות.

למרות כל זאת, החקיקה הינה דרכו של החוק למנוע אסונות גדולים ובכך הוא שומר גם עליכם – בעלי הרכוש, מפני תביעות אמיתיות או קנטרניות של אחרים.

info@rail-touch.co.il
השאר פרטים ונחזור
אליך בהקדם האפשרי:

קבל הצעת מחיר

054-5202502
צור קשר