// http://www.rail-touch.co.il/wp-content/themes/rail

מאחזי היד בנגישות מבנים על פי חוק

מעקה מדרגות חוץ

מעקות מושלמים, פשוט ככה.
לפרטים נוספים מלאו את הטופס!

נגישות מבנים היא תחום שנועד לסייע לאוכלוסיות הסובלות ממוגבלות להתמצא ולנוע בסביבת המבנה.

כמו כן, העזרים וההיבטים הנכללים תחת המחויבות לנגישות מבנים יכולה לעזור גם לשאר האוכלוסייה להשתמש במתקני המבנה באופן יעיל ונעים. נגישות המבנים היא נושא המעוגן בחוק ויש לו חשיבות רבה בהענקת ערך שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי בעת השימוש במתקני המבנה עבור שלל גווני האוכלוסייה.

בין סעיפי הנגישות, ניתן למצוא גם את הצורך במאחזי היד שיש בהם לעזור בתנודה בסביבת המבנה ושמירה על הבטיחות והעצמאות.

חשיבות התקנת מאחזי היד

מאחזי היד הם אלמנט הנדסי שיש בו חשיבות רבה לשמירה על היציבות וכך גם על הבטיחות אצל אוכלוסייה הסובלת ממוגבלות ועל שאר האוכלוסייה כאחד. עבור אוכלוסייה הסובלת ממוגבלות, הרגליים עשויות לסבול מקשיים בשמירה על יציבות הגוף כולו ובכך מאחז היד מאפשר נקודת אחיזה נוספת ששומר על יציבות בריאה ומונעת נפילה.

יתרה מכך, במאחז היד ישנו פוטנציאל לחלוקה מפורזת של המשקל וכך מניעה מהעמסה יתרה על הרגליים עבור מי שמתקשה בכך.

מאחזי היד מוצאים את עצמם כעזר נפוץ גם עבור שאר האוכלוסייה, כאשר רבים נעזרים בהם ליציבות בזמן ההליכה.

אנשים רבים מוצאים את עצמם מניחים את ידם על מאחזי היד, בחלקם עבור השענת חלק מהמשקל על המאחז ושמירה יתרה על היציבות ובחלקם רק עבור האפקט הפסיכולוגי שיש במאחזי היד כאמצעי ביטחון שיימנע נפילה פתאומית במידה וזו תתרחש. אוכלוסייה בריאה שמתאפשר לה לנוע במהירות גם תמצא מקור ליציבות במאחז היד בזמן התנועה המהירה.

ירידה או עלייה מואצות במדרגות נתמכות לרוב באמצעות היד, במיוחד כאשר מדובר בגרם מדרגות מתעקל.

חיבור המעקה למדרגות הבריכה

מאחזי היד כפי שהם מנוסחים בחוק

על פי החוק, מאחזי היד תופסים חלק הכרחי בשלושה אלמנטים אדריכליים: ראשית גישה אל המבנה וממנו, שנית אמצעים הנדסיים להתגברות על הבדלי גובה ושלישית בסביבת השירותים.

הראשון עוסק בכניסה אל המבנה והיציאה ממנו שצריכה לכלול דרך רחבה, חסרת מדרגות או מכשולים, בשיפוע מתון ומרוצפת באופן המונע החלקה. תנאי נוסף והכרחי עבור דרך הגישה הזו היא מאחז יד שיאפשר סיוע בהליכה. מאחז היד הוא בלתי נפרד מעיצוב הדרך כפי שהיא נדרשת על פי חוק ומבנה נגיש תמיד יכלול בו כניסה ויציאה בדרך מסוג זו.

האלמנט האדריכלי השני הוא אמצעים הנדסיים להתגברות על הבדלי גובה, בהם מדרגות, מעלית ואף כבשים (רמפות) המקשרים בין מפלסים. על פי החוק לנגישות במבנים, כל אחד מן השלושה חייב במאחז יד לסיוע בהליכה או בעמידה.

גם במעלית, בה העלייה היא אוטומטית ואינה מצריכה הליכה, יש צורך במאחז יד עבור אוכלוסייה בעלת מוגבלות ושאר האוכלוסייה כאחד. באמצעות מאחז היד יהיה ניתן להישען ולהיעזר במאחז היד, מי מתוך בחירה ומי מתוך הכרח.

שלישית, מאחזי היד לוקחים חלק גם בסביבת השירות. על פי החוק לנגישות מבנים, במבנה נגיש יימצאו שירותי נכים לצד השירותים הציבוריים כדי לאפשר שימוש לאוכלוסייה מוגבלת. מבין כלל התקנות המאפיינות שירותי נכים, העוסקות בגודל התא, הגישה אליו וכיוצא בזה, מאחז היד מהווה גם הוא הכרח עבורם. מאחז יד חייב להימצא בשירותי הנכים ואין להימנע ממנו.

מעקה זכוכית מותקן בחדר מדרגות

חשיבות מאחזי היד במבנה הנגיש

על פי חוק, מבנה מכל סוג צריך לענות על כל הדרישות הקבועות לנגישות מבנים.

באופן זה תתאפשר תנועה והתמצאות עצמאיים ובטיחותיים עבור שלל גווני האוכלוסייה. מאחזי היד מהווים חלק בלתי נפרד מכלל כלי הנגישות והם לוקחים חלק רחב בסיוע לכל אדם. אין להמעיט במשקלם של מאחזי היד, בתרומה שיש בהם עבור התנועה במבנה במתקניו ובחשיבות הרבה שיש להם בשמירה על הבטיחות.

info@rail-touch.co.il
השאר פרטים ונחזור
אליך בהקדם האפשרי:

קבל הצעת מחיר

054-5202502
צור קשר