// http://www.rail-touch.co.il/wp-content/themes/rail

אביזרים למעקות

 • תפס צד לקיר

  תפס צד לקיר

 • תפס מאחז יד מלבני מאלומניום

  תפס מאחז יד מלבני מאלומניום

 • טבעת לצינור 50 - דגם: GBG501A

  טבעת לצינור 50 - דגם: GBG501A

 • מעצור לתפס זכוכית מדרגות - דגם: GC101A

  מעצור לתפס זכוכית מדרגות - דגם: GC101A

 • מעצור לתפס זכוכית ישר - דגם: GC101

  מעצור לתפס זכוכית ישר - דגם: GC101

 • ספיידר בודד לצינור 40 - דגם: GC405

  ספיידר בודד לצינור 40 - דגם: GC405

 • תפס קיר צינור 16 מ

  תפס קיר צינור 16 מ"מ - דגם: GF161

 • רוזטה לצינור 30 מ

  רוזטה לצינור 30 מ"מ - דגם: GF301

 • כסוי תפס קיר לצינור 30 מ

  כסוי תפס קיר לצינור 30 מ"מ - דגם: GF303A

 • תפס קיר לצינור 30 מ

  תפס קיר לצינור 30 מ"מ - דגם: GF303

 • רוזטה לצינור 40 מ

  רוזטה לצינור 40 מ"מ - דגם: GF401

 • כיסוי תפס קיר צינור 40 מ

  כיסוי תפס קיר צינור 40 מ"מ - דגם: GF403A

 • תפס קיר לצינור 40 מ

  תפס קיר לצינור 40 מ"מ - דגם: GF403

 • כיסוי תפס קירלצינור 40 מ

  כיסוי תפס קירלצינור 40 מ"מ - דגם: GF404A

 • תפס קיר זוית לצינור 40 מ

  תפס קיר זוית לצינור 40 מ"מ - דגם: GF405

 • רוזטה לצינור 50 מ

  רוזטה לצינור 50 מ"מ - דגם: GF501

 • טבעת כסוי תפס קיר לצינור 50 מ

  טבעת כסוי תפס קיר לצינור 50 מ"מ - דגם: GF507A

 • תפס קיר לצינור 50 מ

  תפס קיר לצינור 50 מ"מ - דגם: GF507

 • תפס קיר זוית לצינור 50 מ

  תפס קיר זוית לצינור 50 מ"מ - דגם: GF508

 • תפס מאחז יד לקיר - דגם: GM101E

  תפס מאחז יד לקיר - דגם: GM101E

 • תפס מאחז יד לקיר - דגם: GM101

  תפס מאחז יד לקיר - דגם: GM101

 • תפס מאחז יד לקער - דגם: GM111

  תפס מאחז יד לקער - דגם: GM111

 • תפס עמוד למאחז יד מלבני - דגם: GM419

  תפס עמוד למאחז יד מלבני - דגם: GM419

 • סוגר לפרופיל u - דגם: GT311

  סוגר לפרופיל u - דגם: GT311

 • כפה צינור 40 מ

  כפה צינור 40 מ"מ מחוזק - דגם: GT401

 • כפה צינור 40 מ

  כפה צינור 40 מ"מ - דגם: GT403E

 • כפה צינור 50 עם חריץ - דגם: GT501

  כפה צינור 50 עם חריץ - דגם: GT501

 • מכסה לצינור 50 - דגם: GT504E

  מכסה לצינור 50 - דגם: GT504E

 • כפה צינור 50 מ

  כפה צינור 50 מ"מ - דגם: GT504

 • טבעת לקיר - דגם: GY101

  טבעת לקיר - דגם: GY101

 • מרחיק צינור - דגם: GY304

  מרחיק צינור - דגם: GY304

 • תפס קיר למאחז יד מלבני - דגם: GY311

  תפס קיר למאחז יד מלבני - דגם: GY311

 • תפס צינור צינור - דגם: GY425

  תפס צינור צינור - דגם: GY425

 • אום כיפה kör somun

  אום כיפה kör somun

 • זוית 32 מעלות - דגם: GS603

  זוית 32 מעלות - דגם: GS603

 • זוית 32 מעלות - דגם: GS603T

  זוית 32 מעלות - דגם: GS603T

 • זווית 90 מעלות לצינור 16 מ

  זווית 90 מעלות לצינור 16 מ"מ - דגם: GS161

 • זוית 90 מעלות לצינור 16 מ

  זוית 90 מעלות לצינור 16 מ"מ - דגם: GS303

 • זווית 90 מעלות לצינור 30 מ

  זווית 90 מעלות לצינור 30 מ"מ - דגם: GS301

 • זווית 90 מעלות - דגם: GS602T

  זווית 90 מעלות - דגם: GS602T

 • זוית מתקפלת לצינור 30 מ

  זוית מתקפלת לצינור 30 מ"מ - דגם: GS163

 • זוית מתקפלת לצינור 50 מ

  זוית מתקפלת לצינור 50 מ"מ - דגם: GS504

 • טבעת לצינור 16 מ

  טבעת לצינור 16 מ"מ - דגם: GF162

 • טבעת לצינור - דגם: 30GB301

  טבעת לצינור - דגם: 30GB301

 • טבעת לצינור 40 מ

  טבעת לצינור 40 מ"מ

 • מאריך צינור 20 מ

  מאריך צינור 20 מ"מ

 • מחבר - דגם: GA506

  מחבר - דגם: GA506

 • מחבר בין צינורות 16

  מחבר בין צינורות 16

 • מחבר לצינור 16 מ

  מחבר לצינור 16 מ"מ - דגם: 40GY407

 • מחבר לצינור - דגם: 40GY406

  מחבר לצינור - דגם: 40GY406

 • מנעול דלת - דגם: GY507

  מנעול דלת - דגם: GY507

 • מקל סבא לצינור - דגם: GS601

  מקל סבא לצינור - דגם: GS601

 • ספיידר כפול לצינור 40

  ספיידר כפול לצינור 40

 • פקק לצינור 30 מ

  פקק לצינור 30 מ"מ עם חריץ - דגם: GT303

 • רוזטה 40

  רוזטה 40

 • תפס זויתי לצינור 50 מ

  תפס זויתי לצינור 50 מ"מ

 • תפס מאחז יד לקיר

  תפס מאחז יד לקיר

 • תפס מאחז יד לקיר

  תפס מאחז יד לקיר

 • תפס מאחז יד מרובע

  תפס מאחז יד מרובע

 • תפס צינור צינור

  תפס צינור צינור

אביזרים למעקות הכרחיים על מנת לחבר בין חלקיו השונים של המעקה.

לעיתים יש צורך לחבר לחומרים אחרים (זכוכית למשל), אנו עובדים עם מגוון רחב של אביזרים ומספקים את האביזרים לפרטיים ולתעשייה.

ניתן ללחוץ על האביזרים ולפתוח בגלריה רחבה, לפרטים נוספים על האביזרים יש ליצור קשר.

מוזמנים לעיין בקטלוגים שלנו

מעקות מושלמים, פשוט ככה.
לפרטים נוספים מלאו את הטופס!

לייעוץ טלפוני חייגו: 072-3384700

 • תפס צד לקיר

  תפס צד לקיר

 • תפס מאחז יד מלבני מאלומניום

  תפס מאחז יד מלבני מאלומניום

 • טבעת לצינור 50 - דגם: GBG501A

  טבעת לצינור 50 - דגם: GBG501A

 • מעצור לתפס זכוכית מדרגות - דגם: GC101A

  מעצור לתפס זכוכית מדרגות - דגם: GC101A

 • מעצור לתפס זכוכית ישר - דגם: GC101

  מעצור לתפס זכוכית ישר - דגם: GC101

 • ספיידר בודד לצינור 40 - דגם: GC405

  ספיידר בודד לצינור 40 - דגם: GC405

 • תפס קיר צינור 16 מ

  תפס קיר צינור 16 מ"מ - דגם: GF161

 • רוזטה לצינור 30 מ

  רוזטה לצינור 30 מ"מ - דגם: GF301

 • כסוי תפס קיר לצינור 30 מ

  כסוי תפס קיר לצינור 30 מ"מ - דגם: GF303A

 • תפס קיר לצינור 30 מ

  תפס קיר לצינור 30 מ"מ - דגם: GF303

 • רוזטה לצינור 40 מ

  רוזטה לצינור 40 מ"מ - דגם: GF401

 • כיסוי תפס קיר צינור 40 מ

  כיסוי תפס קיר צינור 40 מ"מ - דגם: GF403A

 • תפס קיר לצינור 40 מ

  תפס קיר לצינור 40 מ"מ - דגם: GF403

 • כיסוי תפס קירלצינור 40 מ

  כיסוי תפס קירלצינור 40 מ"מ - דגם: GF404A

 • תפס קיר זוית לצינור 40 מ

  תפס קיר זוית לצינור 40 מ"מ - דגם: GF405

 • רוזטה לצינור 50 מ

  רוזטה לצינור 50 מ"מ - דגם: GF501

 • טבעת כסוי תפס קיר לצינור 50 מ

  טבעת כסוי תפס קיר לצינור 50 מ"מ - דגם: GF507A

 • תפס קיר לצינור 50 מ

  תפס קיר לצינור 50 מ"מ - דגם: GF507

 • תפס קיר זוית לצינור 50 מ

  תפס קיר זוית לצינור 50 מ"מ - דגם: GF508

 • תפס מאחז יד לקיר - דגם: GM101E

  תפס מאחז יד לקיר - דגם: GM101E

 • תפס מאחז יד לקיר - דגם: GM101

  תפס מאחז יד לקיר - דגם: GM101

 • תפס מאחז יד לקער - דגם: GM111

  תפס מאחז יד לקער - דגם: GM111

 • תפס עמוד למאחז יד מלבני - דגם: GM419

  תפס עמוד למאחז יד מלבני - דגם: GM419

 • סוגר לפרופיל u - דגם: GT311

  סוגר לפרופיל u - דגם: GT311

 • כפה צינור 40 מ

  כפה צינור 40 מ"מ מחוזק - דגם: GT401

 • כפה צינור 40 מ

  כפה צינור 40 מ"מ - דגם: GT403E

 • כפה צינור 50 עם חריץ - דגם: GT501

  כפה צינור 50 עם חריץ - דגם: GT501

 • מכסה לצינור 50 - דגם: GT504E

  מכסה לצינור 50 - דגם: GT504E

 • כפה צינור 50 מ

  כפה צינור 50 מ"מ - דגם: GT504

 • טבעת לקיר - דגם: GY101

  טבעת לקיר - דגם: GY101

 • מרחיק צינור - דגם: GY304

  מרחיק צינור - דגם: GY304

 • תפס קיר למאחז יד מלבני - דגם: GY311

  תפס קיר למאחז יד מלבני - דגם: GY311

 • תפס צינור צינור - דגם: GY425

  תפס צינור צינור - דגם: GY425

 • אום כיפה kör somun

  אום כיפה kör somun

 • זוית 32 מעלות - דגם: GS603

  זוית 32 מעלות - דגם: GS603

 • זוית 32 מעלות - דגם: GS603T

  זוית 32 מעלות - דגם: GS603T

 • זווית 90 מעלות לצינור 16 מ

  זווית 90 מעלות לצינור 16 מ"מ - דגם: GS161

 • זוית 90 מעלות לצינור 16 מ

  זוית 90 מעלות לצינור 16 מ"מ - דגם: GS303

 • זווית 90 מעלות לצינור 30 מ

  זווית 90 מעלות לצינור 30 מ"מ - דגם: GS301

 • זווית 90 מעלות - דגם: GS602T

  זווית 90 מעלות - דגם: GS602T

 • זוית מתקפלת לצינור 30 מ

  זוית מתקפלת לצינור 30 מ"מ - דגם: GS163

 • זוית מתקפלת לצינור 50 מ

  זוית מתקפלת לצינור 50 מ"מ - דגם: GS504

 • טבעת לצינור 16 מ

  טבעת לצינור 16 מ"מ - דגם: GF162

 • טבעת לצינור - דגם: 30GB301

  טבעת לצינור - דגם: 30GB301

 • טבעת לצינור 40 מ

  טבעת לצינור 40 מ"מ

 • מאריך צינור 20 מ

  מאריך צינור 20 מ"מ

 • מחבר - דגם: GA506

  מחבר - דגם: GA506

 • מחבר בין צינורות 16

  מחבר בין צינורות 16

 • מחבר לצינור 16 מ

  מחבר לצינור 16 מ"מ - דגם: 40GY407

 • מחבר לצינור - דגם: 40GY406

  מחבר לצינור - דגם: 40GY406

 • מנעול דלת - דגם: GY507

  מנעול דלת - דגם: GY507

 • מקל סבא לצינור - דגם: GS601

  מקל סבא לצינור - דגם: GS601

 • ספיידר כפול לצינור 40

  ספיידר כפול לצינור 40

 • פקק לצינור 30 מ

  פקק לצינור 30 מ"מ עם חריץ - דגם: GT303

 • רוזטה 40

  רוזטה 40

 • תפס זויתי לצינור 50 מ

  תפס זויתי לצינור 50 מ"מ

 • תפס מאחז יד לקיר

  תפס מאחז יד לקיר

 • תפס מאחז יד לקיר

  תפס מאחז יד לקיר

 • תפס מאחז יד מרובע

  תפס מאחז יד מרובע

 • תפס צינור צינור

  תפס צינור צינור

info@rail-touch.co.il
השאר פרטים ונחזור
אליך בהקדם האפשרי:

קבל הצעת מחיר

054-5202502
צור קשר